item12
m1
oranjebalk
kerkvanachteren2
oranjebalk1
Historie
Toekomst
Begraafplaats
Welkom
Activiteiten
Onze Kerk
ANBI
Contact

Begraafplaats

De begraafplaats hoort bij de Protestantse kerk van Vriescheloo. De kerkenraad is daarom ook verantwoordelijk voor de begraafplaats. Dat betekent dat het onderhoud en het verkopen van graven onder de verantwoordlijkheid van het kerkbestuur valt. Toch kent de begraafplaats een algemeen karakter. Iedereen die dat wil kan op deze begraafplaats begraven worden of je nou wel of niet lid van een kerk bent.

Voor het kopen van een graf en informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met:
mevrouw F. Eefting-Hollander,
telefoon: 0597 541883
(na 18.00 uur)
mailadres: fennie.eefting@ziggo.nl

Informatie

Voor het regelen van de uitvaart kunt u de kerktelefoon bellen.
Telefoon: 06 27 12 26 64

Onderhoud begraafplaats

De begraafplaats vergt het nodige onderhoud. Het betreft o.a.
het schoffelen, maaien, snoeien en het onkruidvrij houden van de paden.

Er is regelmatig een groepje vrijwilligers die deze werkzaamheden op zich nemen. Daarnaast is er paar keer per jaar een doedag, waarbij veel meer mensen de handen uit de mouwen steken. Helaas is er te veel te doen op de begraafplaats. De kerkenraad heeft daarom de begraafplaats onderhoudsvriendelijk laten maken. De coniferen zijn weggehaald, een beukenhaag wordt geplant. De paden naar en op de begraafplaats worden aangepakt. Op dit moment zijn de meeste werkzaamheden al gebeurd. De beukenhaag moet nog geplant. Veel inwoners vinden het nu al een verbetering, terwijl de begraafplaats nog niet af is.

toegang2
schelpenpad
oudegraven

Het gedeelte waar de graven traditioneel in rijen liggen

graftuin1

De graftuin, dit gedeelte is speelser ingericht, waarbij de aanverwanten een grote vrijheid hebben hoe het graf er uitziet.

graftuin2

De graftuin vanuit een ander hoek

dodenakker

De dodenakker, ook hier liggen mensen begraven maar zonder een grafsteen.

monument

Het strooiveld

kerkhof

Dit is het kerkhof (de tuin van de kerk). Hier staan alleen oude graven. Het kerkhof wordt verder niet meer gebruikt, het heeft alleen historische waarde.

LogoProtestantseKerkkleur
Historie Toekomst Begraafplaats Welkom Activiteiten Onze Kerk ANBI Contact